Само месец след завършването на етап “кота -0.05”, сградата на SONA home премина и етап “кота +5,45”

Ето че, само месец след първата плоча, вече работим и по вертикалните носещи  елементи на кота +5,45. Съвсем скоро ще излеем бетона и за плочата на кота  +8,30, като до края ни остават още 3 плочи. Успоредно с бетоновите работи, вече сме изградили зидарията в подземния етаж и работим на първия. Също така напредваме и…