Строежът на SONA home продължава успешно след завършване на етап “кота -0,05”

Независимо от неблагоприятните климатични условия през последния месец, но благодарение на добрата организация на работа от страна на нашите партньори от „Термо стил“, вече официално достигнахме до кота -0,05. Изливайки бетона за първа плоча, можем спокойно да кажем, че един доста труден период е вече зад гърба ни. Продължаваме да гледаме напред с оптимизъм за…