Общи условия на сайта

ОБХВАТ

Настоящите Общи условия („Условия“) регламентират достъпа, условията и ползването на настоящата Платформа, собственост на „Сона Хоум“ ЕООД („Търговец“) и Клиентите на Платформата.

Достъпвайки и използвайки Платформата, Клиентите се считат, че са запознати с настоящите Условия и са се съгласили да ги съблюдават и да бъдат обвързани от тях. Търговецът си запазва правото да актуализира и променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия, актуалната версия на които е винаги налична на Платформата.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящите Условия, следните термини са употребени със следните значения:

 1. Платформа: сайт, достъпен на следния домейн: www.sona.bg;
 2. Съдържание: текст, описания, графики, лога, снимки, (движещи се) изображения и/или илюстрации, налични на Платформата;
 3. Търговец: „Сона Хоум“ ЕООД, администратор на Платформата
 4. Потребител: потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги;
 5. Клиент: Потребител, юридическо лице или друго правно образувание, което достъпва, разглежда и ползва Платформата;

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование: „Сона Хоум“ ЕООД

ЕИК: 206789832

Седалище: гр. София, ул. Коста Лулчев № 58А

Телефонен номер: 0800 900 25

Работно време: 09:00-18:00

Електронна поща: info@arcoreal.bg

 

 

ПЛАТФОРМАТА

Клиентите имат възможност да:

 • Разгледат напълно безплатно нейното Съдържание
 • Получат информация относно проекта.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Съдържанието, достъпно на Платформата, е обект на авторско право, защитена търговска марка и/или други права на интелектуална собственост и е собственост на Търговеца, бизнес партньори и/или доставчици.
 • Съдържанието на Платформата може да бъде използвано само за предвидената цел, за което е предоставена.
 • Клиентите и/или които и да е други лица нямат право, без предварително писмено разрешение от Търговеца, да копират, модифицират, променят, публикуват, разпространяват, препращат, продават или прехвърлят, изцяло или частично, каквото и да е Съдържание за търговски цели, освен ако не е посочено друго в приложимото законодателство.
 • Клиентите имат право да разглеждат, използват, отпечатват и изтеглят Съдържание от Платформата само за лични, информационни и нетърговски цели.

 

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ & ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 • Търговецът може да събира, използва, съхранява или обработва по-друг начин лични данни при посещение, употреба и запитване от страна на Клиента.
 • Подробно описание на начина, по който Търговецът борави с личните данни, предоставени чрез Платформата, е налично в Политиката за поверителност, достъпна тук.
 • Подробно описание на начина, по който Търговецът използва бисквитки на Платформата, е налично в Политиката за бисквитките, достъпна тук.

 

ОФЕРТИ. ЦЕНИ.

 • Всяка оферта съдържа пълно и точно описание и информация за наличността, характеристиките, както и изображенията на предлаганите обекти.
 • Търговецът си запазва правото да променя или отменя оферта по всяко време.

 

 

СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 • Българското законодателство урежда отношенията между Търговеца и Клиентите, по отношение на които се прилагат настоящите Условия, включително във връзка с всички възникнали спорове между тях.